Ocena brak

Sytuacja ekonomiczna na kontynencie afrykańskim

Autor /Arnold Dodano /25.07.2011

Afryka jest wielkim kontynentem, lecz najmniej zurbanizowanym i ustabilizowanym politycznie i gospodarczo. Bardzo złożona jest sytuacja gospodarcza Afryki. Na kontynencie działa Afrykańska Komisja Gospodarcza ONZ (ECA). To ona patronowała powstaniu związków gospodarczych między państwami subregionów Afryki: 13 państw subregionu wschodnioafrykańskiego, 6 państw północno i środkowoafrykańskich, 14 – zachodnioafrykańskich.

Duża grupa państw posiada status stowarzyszenia EWG. Afrykę ponadto nęka wielkie, liczące 285 mld dolarów zadłużenie, nieurodzaje i susza. Pomoc zachodnia jest niewystarczająca i niewłaściwie ukierunkowana. Ciężkim brzemię państw afrykańskich są wysokie wydatki wojskowe. Pogłębiają one nędze i zwiększają zacofanie. Na dodatek w Afryce występuje największy wskaźnik zgonów, zwłaszcza dzieci, powstałych na skutek głodu.

Podobne prace

Do góry