Ocena brak

SYTUACJA DZIECKA I OBRAZ JEGO DZIECISTWA W RODZINACH UBOGICH – BIEDA DZIECIĘCA

Autor /Mark Dodano /05.08.2011

W trudnej syt. materialno – bytowej rodzina ma trudności realizowania funkcji ekonomicznej, kontrolnej. Dziecko jest dzieckiem biednym, ma niezaspokojone potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa. Sytuacja dziecka: zaniedbane, biedne, głodujące, bezdomne, pozbawione podstawowych warunków do nauki, wypoczynku.

Do góry