Ocena brak

SYTUACJA DZIECKA I OBRAZ JEGO DZIECIŃSTWA W RODZINACH ZDEZORGANIZOWANYCH W SFERZE WIĘZI EMOCJONALNYCH

Autor /Mark Dodano /05.08.2011

Zaburzona funkcja socjopsychologiczna: socjalizacyjna, kulturalna, towarzysko – rekreacyjna, opiekuńcz. Dziecko ma niezaspokojone potrzeby bezpieczeństwa, przynależności i miłości, dążenie do przezwyciężenia samotności, obcości, opieki, oparcia, prestiżu, uznania, samoaktualizacji. Dziecko jest osamotnione, zalęknione, zagubione, niekochane, odtrącone przez rodziców. Odczuwa brak więzi emocjonalnej, wzajemnej akceptacji, zaufania, poczucia bliskości.

Podobne prace

Do góry