Ocena brak

SYTUACJA DZIECKA I OBRAZ JEGO DZIECIŃSTWA W RODZINACH ZDEZORGANIZOWANYCH NA SKUTEK ŚMIERCI RODZICA, ROZWODU

Autor /Mark Dodano /05.08.2011

Nie realizowana funkcja ekonomiczno – kontrolna, socjopsychologiczna (emocjonalna, towarzysko – rekreacyjna, kulturalna) Nie realizowanie potrzeb dziecka: fizjologicznych, bezpieczeństwa, przynależności i miłości. Dziecko jest osierocone. Sytuacja dziecka po śmierci jednego z rodziców: występuje chęć zrekompensowania emocjonalnego braku., ból, przeżycie utraty, zachwianie bezpieczeństwa, osłabienie gotowości do działania .Na skutek rozwodu: szok, uraz psychiczny, zaburzona reakcja dziecko – rodzice, zamyka się w sobie, lęki, stany depresyjne, zagrożenie poczucia własnej wartości

Podobne prace

Do góry