Ocena brak

SYTUACJA DZIECKA I OBRAZ DZIECIŃSTWA W RODZINACH W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ ZJAWISKA DEWIACYJNE

Autor /Mark Dodano /05.08.2011

Nie realizowana funkcja emocjonalna, socjopsychologiczna. Nie realizowanie potrzeb dziecka: fizjologicznej, bezpieczeństwa, przynależności i miłości, uznania i prestiżu, samoaktualizacji.

Zaniedbanie – ignorowanie dziecka bądź niezaspokojenie fizycznych i emocjonalnych potrzeb dzieci: niedożywienie, głodzenie, brak higieny, zainteresowania opieką medyczną, nierealizowanie o obowiązku szkolnego, ubiór nieadekwatny do pory roku.

Krzywdzenie emocjonalne – różne zachowania rodziców bądź opiekunów, które prowadzą do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, odrzucenie ignorowanie, izolowanie, upokarzanie, zmuszanie do wysiłku przekraczającego możliwości.

Wykorzystywanie seksualne – wciągnięcie zależnego, niedojrzałego rozwojowo i niezdolnego do wyrażania pełnej zgody dziecka albo osoby w okresie dorastania w seksualną aktywność naruszającą społeczne tabu oraz zasady życia rodzinnego.

Przemoc fizyczna – użycie siły wobec dziecka

Podobne prace

Do góry