Ocena brak

SYTUACJA

Autor /marjan Dodano /14.11.2012

 

SYTUACJA (nłc. situatus = umieszczony) ang. situation; fr. situation; nm. Lagę, Situation

  1. et. Okoliczności aktu moralnego, w konkretnym działaniu tworzące wraz z nim jedną całość (-> sytuacjonizm).

  2. W egzystencjalizmie: sytuacja pod­stawowa {situation fondamentale) — fakt uwikłania podmiotu ludzkiego w kon­kretną rzeczywistość, która nie jest ani wyłącznie psychiczna, ani wyłącznie fizy­czna i wyznacza granice i pole empirycz­nego działania dla bytu ludzkiego. Sytu­acje są między sobą powiązane, wciąż się w swym układzie zmieniają i odnawiają, a zadaniem podmiotu jest ich przekształ­canie (M. Heidegger, K. Jaspers).

Podobne prace

Do góry