Ocena brak

Systemy światy I. Wallersteina

Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011

Koncepcja „systemów – światów” I.Wallersteina i współpracowników 

Wg Wallersteina w historii ludzkości istnieją 3 rodzaje systemów społecznych:

-mini-systemy społeczne – mało rozległe, zwykle nie więcej niż 6 pokoleń, duża homogeniczność (np.: społeczności plemienne)

-imperia światowe – rozległe struktury polityczne, różnorodna kultura, zewnętrzna kontrola nad wewnętrznymi strukturami np.: przez ekstrakcję (wyciąganie) nadwyżki ekonomicznej; istniały do niedawna np. ZSRR

- gospodarki światowe – rozległe i nierównomierne łańcuchy produkcji i podziału dóbr, rozczłonkowane przez różne systemy polityczne, nadwyżka rozdzielana wg faktycznych monopoli osiąganych na rynku.

W systemie gospodarek światowych istnieją 3 kategorie podsystemów:

- społeczeństwa centralne tzw. trzon – jest to centrum systemu światowego (np.: USA), hegemoni, którzy narzucają innym swoje interesy

- półperyferie – społeczeństwa które nie dysponują ekonomią skali (są za małe by mogły wywierać wpływ), są mało autonomiczne

-peryferieobszary uzależnione od funkcjonowania ośrodków centralnych (gospodarczo, politycznie, militarnie, kulturowo), są to eksporterzy surowców, wyzyskiwane przez państwa centralne, nadwyżki produkcji wywłaszczane przez centrum – np.: Ameryka Łacińska,

- obszary zewnętrzne (kraje czarnej Afryki).

Awansujące peryferie i zdegradowany trzon są eksploatowane przez centrum i eksploatują peryferie.

Podobne prace

Do góry