Ocena brak

Systemy rzeczne, dorzecza i zlewiska

Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011

Woda płynąca grawitacyjnie po powierzchni ziemi zgodnie z nachyleniem

terenu w wyraźnie zaznaczonym korycie to rzeka. Ogół rzek płynących na

określonym obszarze nazywamy siecią rzeczną. Tworzą ją skomplikowane

układy, w których można wyróżnić:

rzekę główną - czyli rzekę uchodzącą bezpośrednio do morza lub jeziora. Najdłuższymi na świecie rzekami głównymi są: Nil z Kagerą - 6670 km, Amazonka z Maranon - 6437 km (według danych brazylijskich Amazonka ma długość 7100 km), Missisipi z Mis­souri - 5970 km, Jangcy - 6300 km, w Europie Wołga - 3530 km.

dopływ - tj. ciek uchodzący do innej większej rzeki z jej prawej (dopływ prawobrzeżny) lub lewej (dopływ lewobrzeżny) strony, licząc od źródeł rzeki głównej. Najdłuższe dopływy mają: Amazonka, Kongo, Missisipi z Missouri, Jenisej i Lena.

system rzeczny - obejmujący rzekę główną wraz z jej wszystkimi dopływami bezpośrednimi i pośrednimi, czyli dopływami dopływów, zajmu­jący określone dorzecze.

dorzecze - obszar, z którego wody spływają do jednej rzeki. Dorzecza do­pływów stanowią części składowe dorzecza rzeki głównej. Do­rzecza mogą mieć wyraźnie zróżnicowaną wielkość po prawej i lewej stronie rzeki głównej. Mówimy wtedy o asymetrii dorze­czy, np. asymetryczne są dorzecza Wisły i Odry, w których stosunek lewej do prawej części wynosi odpowiednio 27 : 73 i 30 : 70. Największe na świecie dorzecza mają: Amazonka - 7,18 min km2, Kongo 3,69 min km2 i Missisipi z Missouri - 3,26 min km2.

zlewisko - obszar, z którego wody spływają do jednego morza lub oceanu, składający się z dorzeczy rzek głównych uchodzących do tego morza. Zlewiska mórz są częściami składowymi zlewisk oceanów. Największe jest zlewisko Oceanu Atlantyckiego zajmujące ponad połowę powierzchni lądów.

obszar bezodpływowy - czyli obszar, z którego wody powierzchniowe nie spływają do żadnego morza, lecz kończą swój bieg w bezodpływo­wym jeziorze lub bagnie albo wysychaj ą w swym biegu.

dział wodny - graniczna linia na powierzchni ziemi oddzielająca sąsiednie dorzecza, zlewiska lub obszary bezodpływowe.

Rzeki można podzielić ze względu na regularność przepływu wody na:

stałe - prowadzące wodę przez cały rok,

okresowe - płynące regularnie w okresach deszczowych, wysychające w porze suchej,

epizodyczne - płynące sporadycznie, np. po ulewnych deszczach.

Podobne prace

Do góry