Ocena brak

Systemy polityki gospodarczej - Kierunki polityki gospodarczej

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Pod koniec XIX wieku pojawiły się tendencje do bardziej aktywnej polityki ekonomicznej. Zaczęto ponownie uruchamiać narzędzia ochrony własnego przemysłu. Administracja rządowa zastosowała nowe formy pomocy dla przedsiębiorstw żeby ułatwić im rozwój: były to zamówienia rządowe, oraz wprowadzono nadzór nad instytucjami łączności (pocztą, koleją).

Polityka ekonomiczna musiała podjąć problemy społeczne z uwagi na zaostrzenie się różnych form walki klasowej, strajki, manifestacje oraz rozwój idei i organizacji socjalistycznych. Konieczne, więc było stworzenie ustawodawstwa regulującego nabrzmiałe problemy społeczne:

- czas pracy;

- warunki pracy;

- ubezpieczenia społeczno – chorobowe;

- ubezpieczenia od bezrobocia.Pod koniec XIX wieku wykształciły się wielkie doktryny społeczno - gospodarcze, które rozwiązywały problemy rozwijającego się kapitalizmu:

1. marksistowski socjalizm i komunizm;

2. socjalizm reformistyczny;

3. chrześcijańska doktryna społeczna.

Podobne prace

Do góry