Ocena brak

Systemy polityczne a administracja publiczna

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

Dwa sposoby rozumienia polskiego słowa polityka:

 • ang. policyobszar zarządzania sprawami publicznymi, działalność państwa i jego struktur organizacyjnych zmierzających do realizacji wytyczonych celów oraz wykonywania przypisanych państwu zadań i kompetencji. Pierwszym celem tej działalności powinno być dobro wspólne a nie interes polityczny.

 • ang. politics – obszar walki o zdobycie i utrzymanie władzy. Stosunki międzyludzkie i międzyinstytucjonalne stanowią podstawę możliwości narzucania i egzekwowania rozstrzygnięć przez grupy w stosunku do innych podmiotów.

Pojęcie systemu politycznego:

Na użytek tego tematu przyjmujemy następującą definicję systemu politycznego: jest to całokształt instytucji politycznych oraz relacji zachodzących między nimi a także zasad działania i systemów normatywnych na podstawie których one działają.

Administracja jest podsystemem systemu politycznego.

Administracja w systemie politycznym musi godzić interesy, których pogodzić się nie da. Musi działać w czyimś interesie a co za tym idzie również przeciwko czyjemuś interesowi.

Ekologia administracji publicznej – całokształt stosunków między administracją a jej otoczeniem.

Polityzacja administracji publicznej:

Wynika ona z występowania struktur politycznych w jej obrębie, takich jak na przykład rząd. W rezultacie w administracji tworzy się podsystem związany ze zwycięzcami wyborów. Podsystem ten był największy w USA gdy obowiązywał tam system łupów wprowadzony przez Andrew Jacksona.

Pola relacji między polityką a administracją publiczną:

 • wartości, zasady i normy

 • rozwiązania instytucjonalne

 • rozwiązania finansowe

 • rozwiązania proceduralne

 • rozwiązania kadrowe

Pola wpływu administracji publicznej na politykę:

 • przez charakter profesjonalny i zawodowy (podpowiedzi i opinie fachowców)

 • ciągłość działania struktur organizacyjnych administracji publicznej

 • administracja posiada informację, którą może odpowiednio zarządzać

 • możliwość mobilizowania opinii publicznej w celu uzyskania sojuszników dla swoich preferencji

Podobne prace

Do góry