Ocena brak

Systemy informacji marketingowej w przedsiebiorstwie

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

System informacji marketingowej w przedsiebiorstwie

  1. rodzaje informacji marketingowej w przedsiebiorstwie

  2. istota badań marketingowych

  3. metody badań marketingowych

organizacja badań marketingowych

Rodzaje informacji marketingowej w przedsiębiorstwie

Informacje gromadzone w toku badań marketingowych mogą pochodzić z tzw. Źródeł wtórnych lub pierwotnych.

Wtórne źródła informacji-obejmują wszystkie źródła które nie zostały opracowane z myślą o badanym problemie. Są to publikacje organów państwowych, publikacje placówek naukowo-badawczych, materiały wewnętrzne przedsiębiorstw, biuletyny agencji badań rynkowych.

Pierwotne źródła informacji- obejmują te źródła które zostały przygotowane specjalnie do badania wybranego problemu. Główne pierwotne źródła to studia empiryczne:

  • Obserwacja rynku-metoda ta stanowi jeden ze sposobów gromadzenia informacji o zjawiskach rynkowych.Wchodzi w skład grupy metod badań niewyczerpujących i jest wykorzystywana wtedy gdy spełnione są 3 warunki:

Badane zjawiska lub procesy mogą być przedmiotem obserwacji

Badane zjawiska lub procesy powtarzają się relatywnie często

Czas trwania obserwacji nie jest zbyt długi

  • Obserwacja niekontrolowana-bierne zachowanie obserwatora, nie może ingerować w warunki obserwacji ani w sytuację.

  • Obserwacja kontrolowana-wprowadzanie dosytuacji różne typy bodźców, sytuacjesztuczne.

  • obserwacje uczestniczącą-mamy do czynienia wtedy gdy obserwator staje się jednym z członków grupy obserwacyjnej

  • obserwacje nieuczestniczącą-osoba badająca dane zjawisko staje się tylko i wyłącznie obserwatorem

Badania wykorzystujące

Podobne prace

Do góry