Ocena brak

Systematyka rzymskiego prawa prywatnego

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Systematyka wg instytucji (pierwsze w U. XII T. i edyktach pretorskich).

Instytutiones – Gaius II w.n.e. – Podział personae (prawo osobowe i rodzinne) res (prawo rzeczowe, spadkowe i zobowiązania) actiones (postępowanie sądowe). – (Omne ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones ), oraz w instytucjach justyniańskich (533r.n.e.)

Systematyka pandektowa XVIII/XIX w. Recepcja prawa rzymskiego przez niemieckich pandektystów – podział prawa na część ogólną prawa cywilnego (podmioty prawa i czynności prawne (dawne prawo osobowe) oraz rzeczy jako przedmioty prawa.; prawo rodzinne; prawo rzeczowe (bez pojęcia i rodzajów rzeczy); zobowiązania; prawo spadkowe.

Podobne prace

Do góry