Ocena brak

Systematyka prawa rzymskiego

Autor /Donat Dodano /17.11.2011

Normy prawa rzymskiego można systematyzować w rozmaity sposób. Pierwsze próby w tym zakresie poczynili już prawnicy rzymscy okresu republikańskiego. Największe znaczenie w historii prawa odegrał podział prawa cywilnego przekazany w Institutiones Gaiusa- prawnika rzymskiego z II w n.e. Dzieło składa się z czterech ksiąg i oparte jest na specyficznej systematyce prawa. Obejmuje ona trzy materie:

  • ius quod ad personas pertinet (prawo dotyczące osób) – księga 1

  • ius quod ad res partinet (prawo dotyczące rzeczy) – ksiega 2 i 3

  • ius quod ad actiones pertinet (prawo dotyczące osób – prawo procesowe) –księga 4

Przyjęty następnie do Institutiones Justyniana system ten aż do XX wieku wywierał wpływ na rozmaite kodyfikacje prawa.

W XIX wieku w niemieckiej szkole pandektystów wykształcił się nowy system klasyfikacji norm prawa cywilnego, dotyczący jednak wyłącznie pawa materialnego. Pandektyści prawo to podzielili na 5 podstawowych działów :

  1. część ogólną traktującą o podmiotach (prawo osobowe) i przedmiotach

  2. prawo zobowiązań

  3. prawo rzeczowe

  4. prawo familijne

  5. prawo spadkowe

Podobne prace

Do góry