Ocena brak

Systematyka konstytucji

Autor /Honorat Dodano /12.12.2011

Systematyka konstytucji, to wewnętrzny układ jej treści, odpowiednie uporządkowanie jej postanowień według z góry przyjętych założeń klasyfikacji. Odgrywa ona istotną rolę w pojmowaniu i interpretowaniu postanowień konstytucyjnych. Sposób ich uszeregowania jest pomocny dla: wykładni konstytucji, konkretyzowania znaczenia aksjologicznego i prawnoustrojowego postanowień zawartych w aktach konstytucyjnych, określenia ich hierarchii i stosunków wzajemnych, rozwiązywania problemów powstających niekiedy w wyniku nadmiernej ogólności czy braku należytej konkretności i jednoznaczności przepisów ustawy zasadniczej.

W każdej konstytucji można wyróżnić systematykę ogólną (podział na działy, części, rozdziały) i szczegółową (układ treści poszczególnych rozdziałów).

Dominującym (ale nie jedynym) kryterium przy systematyce ogólnej jest kryterium ideologiczno-polityczne (aksjologiczne), czyli wartości i zasady przyjęte przez twórców konstytucji przy określaniu funkcji państwa, relacji między jednostką a zbiorowością czy organizacji aparatu państwowego.

O systematyce szczegółowej decyduje kryterium logicznego układu treści (organizacja, kompetencje, tryb funkcjonowania), co nie wyklucza posługiwania się także kryterium ideologicznym (np. wysunięcie jednych praw i wolności przed inne).

Podobne prace

Do góry