Ocena brak

SYSTEMATYCZNA DESENSYTYZACJA - Pomiar strachu

Autor /Chip Dodano /04.07.2011

- Ważne w terapii behawioralnej jest ustalenie tzw. subiektywnej skali strachu, dzięki której będzie można dokonywać ilościowego pomiaru siły uczucia strachu.

- Pacjent będzie określał swój poziom lęku na skali o przykładowych wartościach mieszczących się w przedziale między 100 (strach o maksymalnym natężeniu)- 0 (całkowity brak lęku).

Podobne prace

Do góry