Ocena brak

System zarządzania wiedzą

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011

Charakterystyka

Systemowe spojrzenie na kwestie zarządzania wiedzą pozwala na ustalenie aspektów dotyczących przedmiotu odniesienia (tu wiedzy), a zarazem funkcji menedżerskich realizowanych w stosunku do tego przedmiotu. Uwzględniając to podejście można stwierdzić, że system zarządzania wiedzą jest jednym z podsystemów zarządzania przedsiębiorstwa wspomagającym realizację celów gospodarczych.


Funkcje i instrumenty systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie obejmują trzy obszary:<center>zarządzania wiedzą.gif</center>

Źródło: (K. Woźniak 2002, s. 903)


Elementy systemu zarządzania wiedzą

Istotnym elementem zarządzania wiedzą, oprócz technicznych środków jej gromadzenia i wymiany, oraz procedura i zasad panujących w tym zakresie, stanowią elementy kultury organizacyjnej takie jak: zrozumienie, wsparcie kierownictwa, odpowiednie programy zachęt oraz rozwijanie wzajemnych kontaktów wśród pracowników.


Rola SIM w systemie zarządzania wiedzą

Rozważając koncepcję systemu zarządzania wiedzą w doskonaleniu systemu informacji menedżerskiej należy stwierdzić, że stanowić on powinien integralną część SIM-u. Wiedza kierowników i menedżerów wszystkich szczebli w przedsiębiorstwie jest równie cennym zasobem jak wiedza pracowników operacyjnych.


Szczególnie istotna może tu być zapisana (formalna, explicit) wiedza dotycząca metod rozwiązywania zagadnień decyzyjnych i sposobów radzenia sobie ze szczególnymi przypadkami tych problemów. W przypadku wyższych szczebli zarządzania dominują nieustrukturalizowane decyzje dotyczące zmian funkcjonowania firmy w relacjach z otoczeniem.


Oznacza to, że wszelkie doświadczenia z poprzednio podejmowanych działań powinny zostać w firmie zachowane, aby uniknąć problemu "uczenia się na błędach". Uczenie się na błędach na szczeblu zarządzania strategicznego może, bowiem negatywnie wpłynąć na sytuację przedsiębiorstwa.


<google>gfakm</google>

Ludzie w systemie zarządzania wiedzą

System zarządzania wiedzą to jednak nie tylko technologia, ale przede wszystkim ludzie. Umysł człowieka jest pierwotnym źródłem wiedzy i rolą systemu zarządzania wiedzą jest identyfikacja tej wiedzy i dalsze kroki zmierzające do efektywnego jej wykorzystania w przedsiębiorstwie.


Konwersja danych w informację oraz informacji w wiedzę w biznesie, zależy od doświadczenia i możliwości analitycznych jednostki.


Proces budowania bazy wiedzy jest zdeterminowany różnorodnością systemów i sposobów zarządzania przedsiębiorstwami. Powoduje to, że każdy menedżer interpretuje informację indywidualnie, tworząc charakterystyczną tylko dla niego wiedzę, która odzwierciedla odmienne techniki zarządzania i cele organizacji.


Bariery w dzieleniu się wiedzą

Istotnym aspektem społecznym w systemach zarządzania wiedzą jest zachęcenie pracowników organizacji do dzielenia się wiedzą, co jest utrudnione przez wiele barier, latami budowanych, w tradycyjnych organizacjach.

Te bariery to:

Podobne prace

Do góry