Ocena brak

System wywiadu marketingowego

Autor /szaman Dodano /30.03.2011

Informuje o zachodzących zjawiskach.Można go więc zdefiniować jako zespół środków, które pozwalają zarządzającymbyć stale poinformowanymi o rozwoju otoczenia marketingowego, oceniać szanse i zagrożenia przedsiębiorstwa. Najważniejsze z tych środków to:

  • kontakty z klientami, dostawcami, dystrybutorami i przedstawicielami,

  • lektura prasy i specjalistycznych dokumentów,

  • uczestnictwo w kongresach lub seminariach.

W odróżnieniu od innych podsystemów badania marketingowe służą rozwiązywaniu specyficznych problemów przedsiębiorstwa, np. do poznania opiniipotencjalnych nabywców o produkcie, przewidywania sprzedaży, oceny skuteczności reklamy. Wymagają więc kompetentnych badaczy zdolnych opracować program badań i zrealizować go z zastosowaniem odpowiednich instrumentów pomiaru.

Podobne prace

Do góry