Ocena brak

SYSTEM WYBORCZY

Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011

System polityczny spełnia doniosła rolę polityczną. V Republika odrzuciła system wyborczy stosowany w okresie 1945-1956 (wielomandatowe okręgi wyborcze, zasada proporcjonalnego podziału mandatów) na rzecz przywrócenia przekreślonego w r. 1945 systemu opartego na okręgach jednomandatowych i na stosowaniu zasady większości.

Ordynacja wyborcza z r. 1958 przyjęła następujące zasady:

a) jednomandatowość okregów wyborczych[kraj podzielony na liczbe jednostek równą mandatom obsadzenia, b) przeprowadzanie wyborów w dwóch turach, pierwszej z wiekszością głosów i drugą z większością względną.

Było to naruszeniem zasady równości wyborów.

W drugiej turze wyborów następuje zawieranie porozumień i walka wyborcza prowadzona jest miedzy blokami politycznymi.W toku wyborów parlamentarnych wyłania sie deputowanych jak również ich następców,nie trzeba więc przeprowadzać wyborów uzupełniających po wygaśnięciu mandatu deputowanego.

Druga izba parlamentu-Senatnie jest ciałem przedstawicielskim.Składa się z 322 senatorów o 9-letniej kadencjii odnawialnościmandatów w 1/3 co 3 lata.Senatorów wybierają kolegia wyborcze składające się z deputowanych,radców regionalnych, generalnych i delegatów rad municypalnych.Wybory te nie sa powszechne i nie są bezpośrednie.

Od roku 1962 obok Zgromadzenia Narodowego w wyborach bezpośrednich i powszechnych wybierany jest preydent.Liczba kandydatów nie jest ograniczona.Wybory prezydenckie przeprowadzane są w dwu turach:

1.liczba kandydatów nie jest ograniczona ,mandat przypada temu ,który uzyska bezwzględną większość głosów .Jeżeli nie ma roztrzygnięcia odbywa sie 2 tura.

2.dopuszczani są tu tylko dwaj kandydaci ,którzy w 1 turz mieli najwięcej głosów. Między nimi toczy sięostateczna walka wyborcza.

Podobne prace

Do góry