Ocena brak

System skrajnie proporcjonalny

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

To taki, gdzie cały kraj jest jednym okręgiem wielomandatowym np. Izrael, Holandia, czyli, że prawie każda siła polityczna wprowadza przedstawiciela do Izby. Parlament jest rozdrobniony i uważa się, że taki Parlament jest niestabilny, nie jest w stanie wyłonić większości do stabilnego rządzenia państwem. Państwa, które przyjmują taki system starają się go złagodzić.

Zalety systemu proporcjonalnego:

a) wszyscy wyborcy mają przedstawiciela w Parlamencie;

b) rząd reprezentatywny.

Wady systemu proporcjonalnego:

a)wielkie sformalizowanie;

b)trudne wyłonienie władzy

Metody ograniczające proporcje:

1. Podział kraju na okręgi, im więcej okręgów tym bardziej ograniczona skrajność. Im są mniejsze okręgi tym bardziej ograniczona proporcja.

2. Wprowadza się próg wyborczy tzn. taki wymóg uzyskania, który uprawnia lub nie uprawnia siły do zasiadania w Parlamencie. Jest pewien procent głosów w skali kraju, który pozwala lub nie zezwala na wejście do Parlamentu. Niemcy ustali to na poziomie 5 %, Turcja na poziomie 10 % (ewenement - weszły tylko dwie siły). W Polsce przyjęte są dwa progi dla pojedynczych partii 5 % dla koalicji min. 8 % w skali kraju.

3. Przyznawanie mandatów w okręgach wg pewnych resztek np.: jeżeli w poprzednich wyborach największą liczbę głosów otrzymała AWS to tej partii dodaje się wszystkie resztki. Resztkigłosy, które oddano w wyborach na partie, które nie weszły do Parlamentu. Wszystkie resztki daje się tej liście wyborczej, która ma najwyższe resztki (poparcie) w danym okręgu.

4.Listy krajowe formułuje się. Lista krajowa nie składa się z innych nazwisk niż te w okręgach. Po co są te preferencje partyjne?

Jeśli nie weszli z listy w okręgu a mieli wysoką pozycję na liście krajowej.

Podobne prace

Do góry