Ocena brak

System Schengen - Współpraca sądowa w ramach Schengen

Autor /michol Dodano /22.07.2011

-Kraje Schengen są zobowiązane do walki z nielegalnym handlem i przemytem narkotyków.

-Kraje Schengen są obowiązane zapewniać sobie bezpośrednią współprace w kwestiach prawno-karnych (łącznie z przestępstwami fiskalnymi, ale bez niektórych drobnych przestępstw i wykroczeń). Współpraca może obejmować wymianę dokumentów i akt (które powinny być przetłumaczone, jeżeli istnieje możliwości ich niezrozumienia przez adresata). Prośba o współpracę tego typu może być kierowana bezpośrednio do konkretnych organów sądowych państwa Schengen bez konieczności pośredniczenia kanałami dyplomatycznymi.

-Artykuły porozumienia Schengen II zawierają też zapisy regulujące kwestie kontroli posiadania broni (jaką broń można posiadać bez zezwolenia, na jaką zezwolenie jest potrzebne, przepisy dot. produkcji i handlu bronią).

Podobne prace

Do góry