Ocena brak

System Schengen - Współpraca policyjna w ramach Schengen

Autor /michol Dodano /22.07.2011

-Służby policyjne krajów Schengen mają udzielać sobie współpracy administracyjnej celem zapobiegania i wykrywania przestępstw (zarówno bezpośrednio ze sobą lub via organy centralne krajów, Art. 39 porozumienia Schengen II z 1990)

- Obserwacja policyjna może być kontynuowana jeżeli osoba podejrzana o udział przestępstwie objętym możliwością ekstradycji przekroczy granicę wewnętrzną krajów Schengenlandu. Państwo musi wyrazić zgodę, aczkolwiek nie jest ona wymagana, jeżeli podejrzany jest podejrzewany o przestępstwo wymienione w art. 40 Schengen II lub

Obserwacja jest sprawą niezwykle pilną. Wówczas drugie państwo musi być o niej poinformowane zanim się ona zakończy na jej terytorium. Prośba o zgodę musi być wystosowana najszybciej jak to jest możliwe, zaś obserwacja musi byc przerwana, jeżeli

Państwo, na której obszarze jest ona prowadzona nie wyrazi nań zgody w ciągu 5 godzin lub jeżeli przerwania zażąda.

-Artykuł 41 Schengen II: policja jednego z krajów strefy Schengen może kontynuować pościg za podejrzanym na obszarze drugiego kraju strefy, jeżeli nie jest możliwe wystąpienie o zgodę na jego kontynuowanie przed wkroczeniem na terytorium drugiego państwa lub siły policyjne tego państwa nie są w stanie podjąć pościgu. Policjanci prowadzący pościg muszą być umundurowani lub muszą poruszać się oznakowanymi pojazdami.

- W państwach należących do Schengenlandu mając być ustanowieni oficerowi łącznikowi.

-Jeżeli policjant z jednego państwa należącego do Schengen zostanie ofiarą przestępstwa

Podczas pełnienia służby w drugim państwie Schengenlandu, ma takie same uprawnienia do odszkodowania jak policjant z tego kraju.

Podobne prace

Do góry