Ocena brak

System Schengen - Niektóre regulacje wprowadzone przez Schengen

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Od 1986 na granicach sygnotariuszy układu odbywała się jedynie wzrokowa kontrola pojazdów, które musiały przejeżdżać ze zmniejszoną prędkością. Od 1995 roku kontrole miały być zlikwidowane, zaś obowiązkiem państw jest dopilnowanie, aby usunięte zostały jakiekolwiek przeszkody i utrudnienia w swobodnym przejeździe przez granicę. Likwidacja kontroli granicznych wiązała się z utworzeniem 26.03.1995 Systemu Informacji Schengen (SIS - o czym dalej), ułatwiającego zwalczanie przestępczości międzynarodowej, jednakże pierwotny termin (1995) likwidacji kontroli na granicach był wielokrotnie przesuwany.

Przepisy Schengen wymagają, aby kraje należące do strefy przeprowadzały dokładne kontrole osób wjeżdżających lub opuszczających Schengenland. Są one koordynowane przez FRONTEX (Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej) powstały w 2005 roku, który jest niezależną agencją w ramach UE.

Kontrole na granicach zewnętrznych obejmują przejścia drogowe, lotniska, porty morskie i pociągi przejeżdżające przez granice. Sprawdzane jest np. to, czy osoba wjeżdżająca do kraju schengeńskiego ma wszystkie wymagane dokumenty i wizy, zanim wkroczy na teren tego kraju (ma to zapobiegać temu, by osoby nie zaczęły się ubiegać o azyl zaraz po postawieniu stopy na obszarze państwa-członka Schengenlandu).

Obywatele krajów trzecich, aby dostać się na teren strefy Schengen muszą przedstawić właściwe dokumenty podróży, których zaakceptowanie lub nie pozostaje domeną państw- członkowskich; podróżny musi posiadać obowiązującą wizę lub pozwolenie na stały pobyt; podróżny nie może być uznany za zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego i relacji międzypaństwowych w żadnym państwie strefy Schengen.

Obywatel kraju trzeciego może pozostawać i poruszać się wewnątrz strefy Schengen tak długo, jak spełnia warunki pobytu. Jeżeli obywatel kraju trzeciego zamierza pozostać w kraju Schengenlandu dłużej niż 3 miesiące, wówczas konkretny kraj członkowski wydaje mu tzw. wizę kategorii D, która przedłuża mu pobyt o kolejne trzy miesiące.

W systemie Schengen mamy podział na kraje trzecie gdzie nie wymagana jest wiza na pobyt max. 3 miesiące (np. USA, Kanada, Australia, Brazylia, Argentyna, Japonia), kraje od których obywateli wymaga się wizy wjazdowej (np. Federeracja Rosyjska, Ukraina, Białoruś, RPA, Indie) i kraje, gdzie wymagana jest wiza tranzytowa (na przejazd z jednego państwa strefy Schengen do drugiego).

Podobne prace

Do góry