Ocena brak

System równoważnego czasu pracy

Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011

System równoważnego czasu pracy stwarza możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy ponad normę 8-godzinną w zasadzie nie więcej niż 12 godzin na dobę, w ramach przeciętnej 40-godzinnej tygodniowej normy, w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy. Wprowadzenie tego systemu czasu pracy może być uzasadnione ze względu na rodzaj pracy lub jej organizację. W ramach tego systemu można wyróżnić 3 jego odmiany:

a) Polega na możliwości przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy maksymalnie do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 1 miesiąc. Jednakże w przyjętym okresie rozliczeniowym każdy okres takiego przedłużenia musi zostać zrównoważony albo krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach, albo dniami wolnymi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może by wydłużony do 3 miesięcy,

b) system równoważnego czasu pracy przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy, dobowy wymiar czasu pracy może być tu przedłużony do 16 godzin w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca,

c) system równoważnego czasu pracy przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób i dla pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych, dopuszczalne jest tu przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca

Podobne prace

Do góry