Ocena brak

SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

(art. 4) - tzn. zasada przedstawicielskiej formy sprawowania władzy. Naród sprawuje swą władzę bezpośrednio przez swych przedstawicieli. którzy powinni działać w imieniu Narodu i na jego rzecz. System przedstawicielski określony jc':-t --wykie de:r.o'\r'icja pośrednia. Możliwości: stanowienie prawa powołanie organów, kontrola ich działalności.

Charakter tego systemu zale/y od konstrukcji mandatu. Jeżeli mandat jest związany to istnieje możliwość odwołania deputowanego przez wyborców.

Podobne prace

Do góry