Ocena brak

System polityczny a państwo - Dyktatura dyktaturze nie równa

Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011

Nazizm niemiecki - system totalitarny

Faszyzm włoski - system nie-totalitarny.

Totalitaryzm - objęcie działalnością państwa niemal wszystkich dziedzin życia społecznego , włącznie z życiem prywatnym obywateli.

System totalitarny nie jest sprawowany przez jednostkę , ale są to rządy ludu , całego społeczeństwa.

Inny podział systemów politycznych :

- z uwagi na osiągnięty poziom rozwoju gospodarczego podział na

- system agrarny

- system industrialny

- z uwagi na typ reżimu politycznego

- z uwagi typ legitymizacji władzy

- z uwagi na stopień osiągniętej specjalizacji ról politycznych :

- systemy prymitywne

- systemy tradycyjne systemy nowoczesne

- systemy penetracyjne

Podobne prace

Do góry