Ocena brak

System polityczny a państwo

Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011

System polityczny to podstawowa struktura , w ramach której toczy się życiepolityczne. System polityczny jest strukturą złożoną , spełnia szereg funkcji nadaje życiupolitycznemu zorganizowany wyraz i obejmuje wszystkie zachowania ( role.) związane z władzą ( dystrybucją dóbr).

Składnikami systemu politycznego są formalne i nieformalne instytucje polityczne oraz specyficzne zachowania wiążące się z kreacją ośrodków władzy oraz egzekwowaniem odpowiedzialności rządzących.

Wg Eastona system polityczny jest strukturą złożoną obejmującą trzy elementy :

- wspólnotę polityczną

- reżim polityczny

- instytucje polityczne.

W ujęciu instytucjonalnym - charakterystycznym dla prawoznawstwa - oznacza ogól instytucji , za pośrednictwem których podejmowane są decyzje polityczne. W tym sensie system polityczny można utożsamić z ustrojem państwowym ( M. Weber).

W ujęciu relacjonalnym jest to ogól zależności jakie powstają w procesie walki o władzę lub jej utrzymanie. Tak rozumiany system polityczny jest systemem konstrukcyjnym , zwiększa uwagę na jego funkcjonowanie (aspekt opisowy).

W ujęciu funkcjonalnym system polityczny opisywany jest jako struktura integrująca wspólnotę polityczną - struktura , która służy ? mobilizacji przez przywódców politycznych zasobów niezbędnych do osiągania celów zbiorowych".

Podobne prace

Do góry