Ocena brak

System podatkowy

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

System podatkowy – to zbiór podatków obowiązujących w danym państwie.

PODATKI NAKŁADA SEJM.

ASPEKT PRAWNY PODATKU

Cechy podatku, które odróżniają podatek od innych danin:

 1. Przymusowość – każdy ma obowiązek płacić podatek (ten, na którego jest nałożony).

 2. Bezzwrotność – nie podlega zwrotowi (z powrotem otrzymujemy tylko nadpłatę podatku).

 3. Nieodpłatność –

 4. Jednostronnośćtransfer jednokierunkowy

 5. Ogólność – są stosowane na podstawie ogólnych norm stanowionych – tylko ustawowo.

 6. Forma pieniężna – podatki wnoszone są tylko w pieniądzu.

 7. Przewłaszczenie – zmiana właściciela środków finansowych.

 

ASPEKT EKONOMICZNY PODATKU

Każdy podatek ingeruje w dochody – a konkretnie w pierwotny podział dochodów.

REDYSTRYBUCJA – przekazywanie części dochodów i przychodów przedsiębiorstwa na ustalone cele.

PIERWOTNY DOCHÓD – dochód z działalności gospodarczej.

Właściciel (właściciel kapitału) dzieli się dochodem z państwem poprzez podatki. Dochód podlega opodatkowaniu. Redystrybuuje się dochody, ale również przychody (poprzez podatki obrotowe VAT, akcyza – które są zawarte w cenie materiału).

OSTATECZNYM ŹRÓDŁEM PODATKU JEST ZAWSZE DOCHÓD !!!

 

Ze względu na przedmiot opodatkowania podatki dzielimy na:

 • przychodowe

 • dochodowe

 • majątkowe

 • od wydatków.

Daniny publiczne – występują w systemie w systemie podatkowym. Są to: para podatki, opłaty publiczne, dopłaty.

DOPŁATA – przymusowe świadczenie na rzecz gminy za np.: przyłącze gazu, prądu , kanalizacji.

PARAPODATEK – np. składka ZUS.

Podobne prace

Do góry