Ocena brak

System partyjny Włoch jako przykład klasycznego systemu wielopartyjnego, kierunek jego ewolucji – ogólny zarys

Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011

- początek republiki był związany z trójpartyjną koalicją w składzie: chrześcijańscy demokraci, socjaliści, komuniści (trwała do 1947 r.) 

- po upadku koalicji dochodzi do sojuszu chadecji z partiami tzw. trzeciej siły – liberałami, republikanami i socjaldemokratami

- najważniejszą rolę w tym okresie odgrywała Chrześcijańska Demokracja

- cechy włoskiego systemu partyjnego

• zdecydowana w społeczeństwie włoskim przewaga, jaką posiadały dwie partie: Chrześcijańska Demokracja i komuniści

• duża ilość partii o znacznej skali ideologicznego zróżnicowania

• konieczność tworzenia koalicji tworzenia koalicji rządowych z góry skazanych na niepowodzenie

• brak wymiany między większością stanowiącą oparcie dla rządu a opozycją

Do góry