Ocena brak

System partyjny we Francji

Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011

- wielopartyjny, system dwublokowy. 

- w okresie III Republiki partie występowały głównie na terenie parlamentu, ale nie posiadały żadnych komórek organizacyjnych w terenie

- w okresie IV Republiki istniało wiele partii, co wpłynęło na duże rozbicie polityczne społeczeństwa

- okres V Republiki wiąże się z zanikiem niektórych partii i pojawieniem się nowych ugrupowań

• nową tendencją było tworzenie się trzech, a później dwu liczących się bloków: prawicowego oraz lewicowego

• pojawiło się nowe zjawisko uzyskiwania przez jedną partię polityczną pozycji dominującej

- współcześnie istnieją trzy bloki: lewica, centrum, prawica- system wyborczy opiera się na okręgach jednomandatowych oraz na stosowaniu zasady większości

- ordynacja wyborcza z 1958 r. wprowadziła zasady przeprowadzania wyborów parlamentarnych:

• jednomandatowość okręgów wyborczych, przez co kraj dzieli się na tyle jednostek, ile jest mandatów do obsadzenia

• przeprowadzanie wyborów w dwu turach (w I turze warunkiem uzyskania mandatu jest zdobycie bezwzględnej większości głosów, w II turze wystarcza większość względna)

Podobne prace

Do góry