Ocena brak

System partyjny a dynamika rywalizacji wyborczej

Autor /Stas Dodano /15.07.2011

System partyjny – układ wzajemnych powiązań partyjnych między partiami politycznymi, z których każda powinna być traktowana jako matematyczna funkcja pozostałych (Herbut - 1998).

Cechami systemu partyjnego, które wpływają na jego dynamizm według Duvergera są: liczba partii znajdujących się w systemie, ich wielkość, dominujący schemat tworzenia koalicji, geograficzna lokalizacja.

Należy odnotować, że strategia działania jednej partii wywołuje natychmiastowe skutki, jeśli chodzi o funkcjonowanie pozostałych ugrupowań, i to zarówno tych określanych jako sojusznicze, jak i kształtujących opozycję polityczną. Takie zachowania partii politycznych określają treść rywalizacji politycznej na poziomie rynku wyborczego i często traktowane są jako główny „interpretator” zasad gry wyborczej, a zatem i formalnych zasad rywalizacji podczas kampanii wyborczej. Wpływają również na dobór odpowiednich technik marketingowych.

Podobne prace

Do góry