Ocena brak

System organów i zasady organizacji banku w formie spółki akcyjnej

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Prawo bankowe integruje w strukturę organizacyjną spółki akcyjne tylko w minimalnym stopniu. Organy banku stanowią zatem przede wszystkim zarząd i władze nadzorcze. Podstawowym organem banku jest walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Rada nadzorcza i zarząd muszą zdawać walnemu zgromadzeniu sprawozdania ze swojego działania z czego otrzymują absolutorium.

Rada nadzorcza niema prawa do wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki, może natomiast żądać od zarządu sprawozdań i wyjaśnień.

Podobne prace

Do góry