Ocena brak

System Narodów Zjednoczonych: pojęcie i struktura

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

System Narodów Zjednoczonych tworzą organizacje wyspecjalizowane skupione wokół ONZ, których zadaniem jest rozwiązywanie poprzez współpracę międzynarodową problemów społecznych, gospodarczych, kulturalnych współczesnego świata.

Obecnie w ramach systemu ONZ działa 16 organizacji wyspecjalizowanych:

- Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny – ITO

- Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna – WMO

- Powszechny Związek Pocztowy – UPU

- Światowa Organizacja Własności Intelektualnej – WIPO

- Międzynarodowa Organizacja Pracy – ILO

- Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju – IBRD

- Międzynarodowy Fundusz Walutowy – IMF

- Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa – FAO

- Organizacja NZ ds. Oświaty, Nauki i Kultury – UNESCO

- Światowa Organizacja Zdrowia – WHO

- Organizacja NZ ds. Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego – ICAO

- Międzynarodowa Kooperacja Finansowa – IFC

- Międzynarodowa Organizacja Morska - IMO

- Międzynarodowe stowarzyszenie Rozwoju – IDA

- Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa – IFAD

- Organizacja NZ ds. Rozwoju Przemysłowego – UNIDO

- Międzynarodowa Organizacja ds. Energii Atomowej – IAEA

- Światowa Organizacja Handlu - WTO

Organizacje wyspecjalizowane dysponują dużą niezależnością. Posiadają własne struktury organizacyjne, autonomiczne źródła dochodu, własny budżet, wyspecjalizowany personel itd.  na początku lat dziewięćdziesiątych organizacje wyspecjalizowane zatrudniały ponad 24 tys. osób i dysponowały łącznym budżetem w wys. 2,5 mld USD.

Podobne prace

Do góry