Ocena brak

System mieszany

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Łączy elementy systemu prezydenckiego i systemu parlamentarno – gabinetowego. System mieszany powstał we Francji. Polega on na tym, że rząd jest w trudnym położeniu, ponieważ istnieje podwójna władza wykonawcza. Władzą wykonawczą jest Prezydent i rząd republiki francuskiej. Istnieje podwójne podporządkowanie rządu. Jest on podporządkowany Parlamentowi i Prezydentowi. Rząd może upaść zarówno przez Prezydenta jak i przez większość Parlamentu. Prezydent może mianować tylko Premiera.

W systemie mieszanym szefem władzy wykonawczej jest tylko i tylko Premier. Rząd powstaje i istnieje dzięki Prezydentowi i woli Parlamentu. Parlament powołuje do życia rząd.

Tu istnieje instytucja wotum zaufania i instytucja wotum nieufności.

Prezydent i Parlament może być wybrany różną wolą wyborczą. Może być prawicowy Prezydent i lewicowy Parlament.

Życie rządu kończy się z końcem Parlamentu, ale nie Prezydenta, który jest wybierany na 7 lat przez społeczeństwo.

Podobne prace

Do góry