Ocena brak

System kształcenia multimedialnego

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

Kształcenie multimedialne – najczęściej przyjmuje się że jest to koncepcja realizacji procesu kształcenia lub samokształcenia polegająca na kompleksowym stosowaniu funkcjonalnie dobranych tradycyjnych i nowoczesnych środków dydaktycznych – mediów (W. Strykowski)

Komputer w edukacji – Proces nauczania – uczenia się wsparty przez komputer obejmuje takie formy jak: ćwiczenia wspomagane przez komputer, stymulacja z modelami sytuacyjnymi, gry dydaktyczne indywidualne i zbiorowe. KOMPUTER – jako środek polisensoryczny (tekst+słowo+muzyka+grafika+film)

Internet – Pod pojęciem Internet rozumiem globalną sieć komputerową umożliwiająca wymianę informacji. INTERNET – pozwala pokonywać przestrzen i czas umożliwiając korzystanie np. ze zbiorow biblioteki całego swiata czyli nauczanie na odległość

Telewizja – w praktyce dydaktycznej wazna role odgrywa, która spełnia nie tylko funkcjonuje informacyjną i rozrywkową ale także naucza i wychowuje, kształtuje postawy, słuzy pogłębianiu wiedzy. Sluzy również na duza skalę w kształceniu na doleglosc.

Film – środkami dydaktycznymi wykorzystywanymi w procesie kształcenia są filmy fabularne, dydaktyczne, popularnonaukowe i dokumentalne. Rola filmu – dominuje element ruchu, ilustruje informacje slowna, aktywizuje sfere zmyslowa i umyslowa i emocjonalna.

Podobne prace

Do góry