Ocena brak

System kontroli administracji publicznej

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Systemy kontroli adm. publicznej są zróżnicowane w poszczególnych państwach i pozostają, oczywiście w zależności od ustroju społeczno-politycznego danego państwa.

W naszym państwie przemiany ustrojowe doprowadziły do ukształtowania się nowego systemu kontroli administracji publicznej. Kontrola adm. pub. sprawowana przez:

-organy państwowe niezawisłe od administracji publicznej

-instytucje kontrolne usytuowane w systemie administracji.

-inne instytucje i społeczeństwo (kontrola społeczna)

Podobne prace

Do góry