Ocena brak

System komunikowania publicznego

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

Kom formalna, która na celu wymianę i dzielenie się inf mającymi publiczne zastosowanie oraz podtrzymywanie więzi społ za które są odpowiedzialne instytucje publiczne

Cechy kom publicznego:

 • Kompromisy między jednostkami a grupami społ w ramach istniejącego prawa, jakos rezultat negocjacji sił grup interesów (kontrowersyjny)

 • Charakter regulacji podtrzymującej równowagę systemu, odnoszącej się do procedur inf o dokumentach do wypełnienia (niełatwy)

 • Gwarancja praw i obowiązków obywateli, praw człowieka, stanie na straży bezpieczeństwa dóbr i ludzi

 • Wyprzedzanie działań instytucji publicznych, przygotowanie obywateli do nowych rozwiązań prawnych

Formy kom publicznego

 • Rozporządzanie danymi publicznymi

 • Stosunki między służbami publicznymi a ich użytkownikami

 • Promocja usług oferowanych publiczności

 • Kampanie inf

 • Podnoszenie prestiżu instytucji publicznych

Nadawcy i odbiorcy w systemie kom publicznego

Aktywny odbiorca w sys kom publicznego

 • Tworzy kom pub (jest ważniejszy od nadawcy)

 • Kom pub poprzez wybory pozwala obywatelom determinować zgodnie z ich interpretacjami zakres oferty publicznej, organizację i odpowiedzialność instytucji społecznych

System komunikowania organizacyjnego

 • Jest typowy dla wszystkich instytucji, stąd inna nazwa – system komunikowania instytucjonalnego. Występuje tam gdzie są zamknięte struktury i aparat zarządzania, a więc w instytucjach władzy publicznej, w przedsiębiorstwach, w szeroko rozumianym biznesie, w partiach politycznych, grupach społecznych, związkowych, urzędach, szkołach itp.

Sieci komunikacyjne:

Podobne prace

Do góry