Ocena brak

System kar stosowanych przez TS

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

TS – jest organek orzekającym i jak sąd nie wykonuje swej funkcji z urzędu, lecz na wniosek uprawnionego organu.

Za czyny będące deliktami konstytucyjnymi TS może orzec następujące kary:

  1. utratę biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do Sejmu, Senatu, samorządowych i na urząd Prezydenta;

  2. zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk w organach państwowych lub organizacjach społecznych (na okres od 2 lat – lub na stałe);

  3. utratę wszystkich lub niektórych orderów lub odznaczeń oraz (na okres 2 do 10 lat) zdolności do ich uzyskania.

Jeżeli natomiast czyn wypełnia znamiona przestępstwa TS wymierza kary przewidziane w ustawach karnych.

Podobne prace

Do góry