Ocena brak

System instytucji i kontroli społecznej

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

KONTROLA SPOŁECZNA to system instrumentów (środków) zapewniających zachodzenie stosunków społecznych.

Mechanizmy kontroli społecznej:

 1. Psychospołeczne- kształtujące się poprzez przyjęcie norm i wartości. Mają one charakter przymusu wewnętrznego.

 2. Materialno-społeczne- wyrażające się poprzez oddziaływania jednostek, zbiorowości i instytucji. Mają one charakter przymusu zewnętrznego.

ZWYCZAJ to ustalony sposób zachowania się w określonych sytuacjach, który nie budzi sprzeciwu i nie spotyka się z negatywnymi reakcjami otoczenia.

OBYCZAJ to ustalony sposób postępowania, z którym grupa wiąże pewne oceny moralne i którego naruszenie wywołuje sankcje negatywne.

INSTYTUCJE SPOŁECZNE

Rodzaje i funkcje instytucji

Przez instytucje można rozumieć:

- grupy osób powoływanych dla załatwienia spraw doniosłych dla całej zbiorowości;

- role społeczne niektórych członków grupy, specjalnie ważne dla jej życia.

Rodzaje instytucji:

 1. Wychowawcze;

 2. Kulturalne;

 3. Polityczne;

 4. Ekonomiczne;

 5. Socjalne;

 6. Religijne.

Funkcje:

 • Stwarzająca możliwość zaspokojenia potrzeb (f. organizatorska).

 • Regulują działania członków grup społecznych, tzn. zapewniają wykonywanie czynności pożądanych i reagują represyjnie w stosunku do zachowań niepożądanych (f. kontrolna).

 • Dokonują integracji dążeń, działań (f. integracyjna).

System kontroli inaczej funkcjonuje w instytucjach totalnych.

INSTYTUCJE TOTALNE to taki typ instytucji, które stwarzają większe ograniczenia niż inne (np. szpitale, więzienia, koszary wojskowe i klasztory).

Podobne prace

Do góry