Ocena brak

System informacji rynkowej (marketingowej)

Autor /szaman Dodano /30.03.2011

Wiedząc, iż informacje marketingowe są niezbędne do podejmowania optymalnych decyzji w przedsiębiorstwie, od wielu lat próbuje się budować modelowesystemy takich informacji. Konstrukcja systemu informacji zależy od kilku istotnych czynników, a mianowicie od:

  • struktury decyzji podejmowanych przez kierownictwo,

  • struktury informacji niezbędnych do podjęcia tych decyzji,

  • źródła informacji i sposobu ich powiązania z danym systemem,

  • sposobu gromadzenia, selekcji i przetwarzania informacji,

  • określenia postaci informacji niezbędnych dla decydentów,

  • sposobu zarządzania systemem informacji marketingowej.

Stwarzanie sprawnego systemu informacji marketingowej wymaga więc ok-reślenia potrzeb informacyjnych na podstawie badań przeprowadzonych w panelu menedżerów odpowiedzialnych za marketing, dyrektorów sprzedaży, szefówproduktów, reprezentantów handlowych, sprzedawców.

Informacje są gromadzone w czterech podsystemach. Są to:

  1. podsystem ewidencji i rachunkowości wewnętrznej,

  2. podsystem wywiadu marketingowego,

  3. podsystem badań marketingowych,

  4. modele pomocy w decyzjach marketingowych.

Podobne prace

Do góry