Ocena brak

Syntetyczna charakterystyka rozwoju zarządzania strategicznego

Autor /max Dodano /21.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Syntetyczna charakterystyka rozwoju zarządzania strategicznego

Transkrypt

Syntetyczna charakterystyka rozwoju zarządzania strategicznego
Kierunki i szkoły
Reprezentatywne
Reprezentatywni
modele
autorzy
Polityka ogólna
SWOT
Andrews, Harvard,
1960-65
Planowanie
strategiczne

Modele planowania

Ansoff, Ackoff
1965 - 75

Strategia
operacyjna,
Marketing
strategiczny
Zarządzanie
strategiczne
Strategie rozwoju

Modele portfela,
usytuowania, strategie
ogólne

Levitt, Kotler,
Henderson
1965 - 80

Kierunek
organizacyjny

Modele zdolności,
niepewności,
transakcje wew. i
ekonomia organizacji
Heurystyczne modele
decyzji, procesy
podejmowania decyzji
indywidualnych i
zespołowych
Typologie
przedsiębiorców

Strategiczne dziedziny Hofer, Schendel 1978
działalności
Modele wzrostu
Ansoff, Marris,
ekonomicznego
Penrose 1960 - 70
Kierunek związany z Modele ekonomii i
Porter 1975 - 90
otoczeniem
organizacji przemysłu,
podejście ewolucyjne

Kierunek decyzyjny

Kierunek
przedsiębiorczości

Mintzberg
Lawrence, Lorsch
Chandler, Cyert i
March 1960 - 90
Simon, Mintzberg,
Crozier
1955 - 90
Smith, Gasse
1960 - 90

Uwagi
Podejście racjonalne
(koncepcyjne wg.
Mintzberga)
Podejście systemowe i
analityczne (formalne
wg. Mintzberga)
Modele, schematy

Silne zróżnicowanie
podejść
Konflikt między
podejściem
dedukcyjnym i
empirycznym
Duża różnorodność
podejść
Podejście empiryczne
(Mintzberg wyróżnia
podejście poznawcze i
doświadczalne)
Podejście
typologiczne, procesy
„wizjonerskie”

Podobne prace

Do góry