Ocena brak

Symultanizm, symultaniczna kompozycja, synoptyka

Autor /Fryda Dodano /07.11.2012

1) zasada przedstawiania w jednej kompozycji
kilku wydarzeń, z których każde rozegrało się w innym
czasie lub miejscu, np. kilku epizodów z życia
tej samej osoby, stosowany w sytuacji, gdy różne czasowo
wydarzenia skomponowane są łącznie, jak
gdyby rozgrywały się równocześnie, bez podziału na
oddzielne obrazy, stanowiące cykl obrazów. Kompozycje
symultaniczne w sztuce staroż., wczesnochrześc,
a przede wszystkim średniow. były odpowiednikiem
tekstów pisanych; w zasadzie zaniknęły w XVI w.;

2) w sztuce nowocz. termin wprowadzony przez
G. Apollinaire'a jako określenie kompozycji budowanych
na zasadzie kontrastów koloryst, charakterystycznych
dla malarzy z kręgu —> orfizmu.

(od franc. simultane 'jednoczesny')

Podobne prace

Do góry