Ocena brak

Symptomy schizofrenii

Autor /Gerard Dodano /13.09.2011

  1. By rozpoznać schizofrenie objawy muszą się otrzymywać przynajmniej 6 miesięcy i musi nastąpić znaczne pogorszenie w zakresie funkcjonowania w pracy, w relacjach społecznych i samodzielności.

  2. 2 kryteria diagnostyczne schizofrenii

I - musi nastąpić rażące upośledzenie odbioru rzeczywistości, jednostka musi blednie oceniać trafność własnych myśli, a wskutek tego wyciągać niepoprawne wnioski na temat rzeczywistości. Określa się to mianem psychozy.

II - zaburzenie musi wpływać na więcej niż jeden proces psychiczny: myślenie, sposób spostrzegania, emocje, komunikacje i reakcje psychomotoryczne.

Podobne prace

Do góry