Ocena brak

SYMBOL - kryptonim

Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011

Kryptonim konferencji prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina D. Roosevelta i premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla w dniach 14-24 stycznia 1943 r. w kompleksie hotelowym w An-fie, przedmieściu Casablanki (Ma­roko). Do udziału w tej konferen­cji zaproszono również radzieckie­go dyktatora Józefa Stalina, ale nie przybył ze względu na decydujący etap walk pod *Stalingradem. Dyskusja dotyczyła przyszłej stra­tegii. Po raz pierwszy przywódcy Sprzymierzonych ogłosili, że woj­na może zakończyć się jedynie bezwarunkową kapitulacją Niemiec.

Podjęli też decyzję w spra­wie wspólnej ofensywy powietrz­nej przeciwko Niemcom (Combi-ned Bomber Offensive). Na konfe­rencji doszło do formalnego pojednania popieranego przez Amerykanów gen. Henri *Girauda z gen. Charles'em de *Gaulle'em, za którym opowiadał się Winston Churchill.

Podobne prace

Do góry