Ocena brak

Symbol

Autor /Fryda Dodano /07.11.2012

W sztukach piast, znak umowny posługujący
się przedstawieniem przedmiotu konkretnego
jako ekwiwalentu określonej zwięzłej treści pojęciowej
(gołąb = pokój, krzyż = chrześcijaństwo).

W różnych
epokach mogą zmieniać się treści, które dany s.
wyraża (np. wąż - w starożytności symbol zbawienia,
w sztuce chrzęść. - zła, grzechu). S. bardzo często
bywają wieloznaczne (np. róża = pycha, cnota, miłość).

Symboliką pewnej sztuki lub epoki nazywa
się zasób s. w nich stosowanych,

(franc. symbole, gr. symbolon)

Podobne prace

Do góry