Ocena brak

Sygnalizacja drogowa światłoczuła

Autor /Benek Dodano /31.01.2012

Wewnątrz nowoczesnego sygnalizatora zamonto­wane są lampy halogenowe zasilane prądem o niskim napięciu. System optyczny składa się z so­czewki reflektora oraz barwnej przesłony. Całość daje intensywne światło, dobrze widoczne nawet w bardzo słoneczny dzień. Natężenie światła z ta­kiego sygnalizatora jest do dziesięciu razy wyższe od natężenia z sygnalizatora starego typu, z kon­wencjonalnymi żarówkami. To, co dobre w dzień, sprawia problemy nocą. Bardzo intensywne świa­tło oślepia kierowców w tych miejscach, gdzie poza sygnalizatorem jest tylko niewielka liczba innych źródeł światła. Rozwiązaniem jest sprzęgnięcie z sygnalizatorem fotokomórki, która mierzy natężenie światła słonecznego. Fotokomórka wytwa­rza sygnał elektryczny, zależny od natężenia pada­jącego na nią światła. Sygnał ten steruje układem elektronicznym regulującym zasilanie lamp. Przy dobrym oświetleniu lampy świecą bardzo jasno, natomiast nocą zasilanie jest automatycznie zmniej­szane i wytwarzane jest światło o niższym natęże­niu, które nie oślepia kierowców. Sygnały świetl­ne są jednak jaśniejsze od pobliskich źródeł światła i przez to doskonale widoczne.
Stosowane są trzy główne systemy pracy syg­nalizacji ulicznej. W pierwszym zmiany świateł następują po określonym czasie. Zmiana czasu wyświetlania wymaga ingerencji w ustawienia elektronicznego układu zegarowego, który steruje całością. System tego typu nie jest w stanie reago­wać na zmiany natężenia ruchu i spisuje się dobrze jedynie, gdy natężenie to pozostaje przez całą dobę na stosunkowo niskim poziomie.

Podobne prace

Do góry