Ocena brak

SWORDFISH, Fairey - samolot

Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011

Brytyjski samolot torpedowy i bom­bowy przystosowany później do startu z lotniskowców, zbudowany na początku lat trzydziestych przez brytyjską firmę Fairey. Pierwszy prototyp nazwany TSR.I uległ kata­strofie 11 września 1933 r.; drugi, większy prototyp TSR.II, w którego konstrukcji uwzględniono wymaga­nia Ministerstwa Lotnictwa, oblata-no 17 kwietnia 1934 r. i po kilku miesiącach przystosowano do startu z lotniskowców. W chwili wybuchu 11 wojny światowej były to już prze­starzałe dwupłaty, którym nie dawa­no większych szans w walce, jed­nakże zwrotność, stabilność lotu, możliwość użycia w trudnych wa­runkach atmosferycznych i... brak innych samolotów torpedowych przystosowanych do startów z lotni­skowców przesądziły o powszechnym użyciu Swordfishów.

11 kwiet­nia 1940 r. samoloty z 816 i 818 dy­wizjonów *Fleet Air Arm, startując z pokładu lotniskowca *Furious, dokonały pierwszego powietrznego ataku torpedowego w II wojnie świa­towej. Dwa dni później samolot kata-pultowany z pancernika *Warspite zatopił w norweskim fiordze Ofot niemiecki okręt podwodny U-64. Wieczorem 11 listopada 1940 r. sa­moloty startujące z lotniskowca *//-lustrious zaatakowały flotę włoską w porcie Tarent i zatopiły lub cięż­ko uszkodziły 3 pancerniki, krążow­nik i dwa niszczyciele.

W maju 1941 r. samoloty tego typu obezwła­dniły niemiecki pancernik *Bi-smarck. Pozostały w pierwszej linii do końca wojny, chociaż podejmo­wano próby wprowadzenia w ich miejsce nowocześniejszych samolo­tów Fairey *Albacore; sprawdziły się tam, gdzie nie zagrażały im sa­moloty myśliwskie, dla których ze względu na niewielką prędkość i słabe uzbrojenie obronne były ła­twym łupem. Łącznie wyproduko­wano 2394 samoloty tego typu.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (Swordfish I)

silnik Bristol Pegasus MM.3 lub Pegasus XXX o mocy 690 KM lub 750 KM

rozpiętość 13,87 m

długość 11,87 m

maks. masa startowa 4196 kg

maks. prędkość 224 km/h

zasięg 1658 km

2 karabiny maszynowe kal. 7,69 mm (0,303 cala)

1 torpeda kal. 457 mm lub 675 kg min

bomby 227 kg i 113 kg bomby głębinowe pociski rakietowe

Podobne prace

Do góry