Ocena brak

Swoistość socjologii prawa na tle innych dziedzin wiedzy o prawie

Autor /bomberman Dodano /11.04.2011

Co różni rodzimą socjologię prawa od innych szczegółowych dyscyplin socjologicznych, jakie są na ich tle zasadnicze jej odmienności czy osobliwości.

1. Po pierwsze,  socjologia prawa jest typową dyscypliną „pogranicza", oscyluje  między idiografizmem nauk prawnych a dość swobodnym teoretyzowaniem, które dominuje w socjologii.

2. Po drugie, tradycje socjologii prawa sięgają w Polsce znacznie odleglejszej przeszłości niż innych socjologii szczegółowych, lecz dziedzina ta ciągle jeszcze nie zadomowiła się w środowisku socjologicznym i nie została inkorporowana (podobnie jak na przykład socjologia moralności) jako standardowy składnik wykształcenia socjologicznego.

3. Po trzecie, socjologia prawa w znacznym stopniu rozwijała się poza uniwersytetami, a proces jej instytucjonalizacji zaczął się dokonywać w ramach wydziału prawa.

4. Po czwarte, socjologię prawa w całej niemalże dekadzie lat osiemdziesiątych charakteryzowały „niskonakładowość" i „oralność" — by posłużyć się określeniami Antoniego Sułka. Znaczna część wyników badań i studiów socjologicznoprawnych była przedstawiana ustnie w trakcie zebrań naukowych, konferencji, sympozjów itp. oraz w postaci okazjonalnych publikacji, które docierały do bardzo wąskiego kręgu odbiorców.

5. Po piąte, pod koniec lat osiemdziesiątych zaczął się kształtować w polskiej socjologii prawa krytyczny nurt refleksji nad miejscem i rolą prawa w strukturze ustrojowej państwa.

Podobne prace

Do góry