Ocena brak

Swobodny przepływ usług - ZAKRES PODMIOTOWY

Autor /michol Dodano /22.07.2011

 • Osoby fizyczne:

 1. usługodawcy muszą być obywatelami Unii

 2. usługobiocy nie muszą mieć obywatelstwa jednego z państw czł.

 • Podmioty gospodarcze:

 1. usługodawca musi być przedsiębiorstwem wspólnotwym

 2. usługobiorca wystarczy jeśli działa legalnie w jednym z państw czł.

 • Usługodawcy, którzy są obywatelami jednego z państw członkowskich i świadczą usługi w innym państwie członkowskim

 • Uprawnienia mogą być także nadane obywatelom pańsw trzecich, którzy prowadzą działalność na terytorium Wspólnoty

 • Usługa przekracza granicę (tzw. usługi korespondencyjne) np. emisja programu telewizyjnego przez granicę

 • Usługodawca przekracza granicę (tzw. czynna swoboda świadczenia usług), np. budowa domu przez ptrzedsiębiorstwo budowlane z innego państwa członkowskiego

 • Usługobiorca przekracza granicę (tzw. bierna swoboda świadczenia usług lub konsumpcja usługi za granicą) np. wizyta obywatela jednego państwa czł. u lekarza czy u fryzjera w innym państwie czł.

 • Usługodawcy korzystają z wolności przepływu, polegającej na swobodzie:

1) wyjazdu z własnego państwa

 • wjazdu na terytorium inego państwa członkowskiego

 • podróżowania w tym państwie oraz

 • pobytu

 1. Typowymi usługodawcami są osob lub firmy prowadzące działalność przemysłową (usługi produkcyjne), handlową (agenci i pośrednicy handlowi), rzemieślniczą (fryzjerzy czy hydraulicy) lub polegającą na wykonywaniu wolnych zawodów (lekarze, dentyści wterynarze, farmaceuci, adwokaci czy architekci)

 • Usługobiorcy posiadają te same prawa także jako obywatele Unii

 • Oprócz osób fizycznych, ze swobody śwadczenia usług korzystają także osoby prawne, czyli spółki lub firmy posiadające swą seidzibę, zarząd lub główne przedsiębiorstwo na terytorium Wspólnoty, jeśli celem ich działalność jest osiagnięcie zysku

 • Za typowych usługobiorców należy uznać turystów, pacjentów, osoby wbierające się za granice w celu podneisienia swoich kwalifikacji oraz studentów

 • Problemy prawne dotyczące usługodawców i usługobiorców powstawały najczęściej w związku z ich dyskryminacją, związaną z posiadanym obywatelstwem innego pństwa członkowskiego.

Sprawa adwokata Onno Kloppa

ETS rozpatrzył zagadnienie podwójnej siedziby firmy świadczącej usługi prawne. O. Klopp był adwokatem niemieckim i starał się o zgodę na otwarcie drugiej kancelarii w Paryżu. Trybunał stwierdził, iż uniemożliwienie dostępu obywateli obcego państwa członkowskiego do zawodu adwokata tylko dlatego, że posiadają oni kancelarię w innym państwie czł., stanowi naruszenie art. 43. Cały ten problem roztrzygnięto na podstawie przepisów dotyczących swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a nie swobody świadczenia usług.

Powyższe orzeczenie stało się precedensem, na podstawie którego podobne roztrzygnięcia przyjęto odnośnie do lekarzy, dentystów czy przedsiębiorców.

Sprawa C. Broekmeulena

W art. 49 prawo swobodnego świadczenia usług przyznano tylko obywatelom jednego a państw członkowskich, którzy wykonują je w innym państwie czł. Powód był natomiast obywatelem holenderskim, który uzyskał dyplom lekarski w Katolickim Uniwersytecie w Louvain w Belgii, a następnie dążył do rozpoczęcia praktyki w swoim państwie. Holenderskie ministerstwo jego dyplom uznało, ale uprawniona do wyrażenia zgody komisja lekarska wydała decyzję odmowną, stwierdzając, że konieczne jest uzyskanie dyplomu holenderskiego oraz odbycie praktyki zawodowej. Zdaniem powoda, ograniczono w ten sposób jego prawo do swobodnego świadczenia usług. ETS doszedł do wniosku, że obywatel państwa czł, który uzyskał dyplom w innym państwie czł. i jest uprawniony do podjęcia tam praktyki lekarskiej, może również podjąć taką praktykę w jakimkolwiek innym państwie czł., a więc także w państwie, którego jest obywatelem.

Podobne prace

Do góry