Ocena brak

Swobodny przepływ usług: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Manfreda Sägera

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Brytyjska firma Dennemeyera świadczyła proste usługi patentowe na terytorium Niemiec i za swoją pracę pobierała wynagrodzenie, jednak nizsze od firm niemieckich. M. Sägera uznała, że ma do czynienia z nieuczciwą konkurencją, ponieważ waruniem świadczenia takich usług w Niemczech było uzyskaniespecjalne licencji. Natomiast firma Dennemeyera działała zgodn z prawem brytyjskim, gdzie takie zezwolenia nie były wymagane. Wnioskowała więc, że próba utrudnienia jej działalności w Niemczech stanowi naruszenie art. 49.

Ujawnły się 3 stanowiska prawne: zdaniem firmy Dennemeyer rządy powinny powinny w ogóle zrezygnować z licencjonowania usług patentowych , wg firmy Säger państwa czł. mogą licencjonować usługi ze względu na ochronę praw konsumentów, natomiast rząd niemiecki zajął stanowiso kompromisowe, iż wprawdzie firmy niem. muszą uzuskać pozwolenie, ale ze względu na swobodę świadczenia usług, firma bryt. może działąć bez takiej licencji. ETS uznał, że art.49 nie wyklucza możliwości licencjonowania usług ze względu na interes publiczny, ale nie powinno ono wykraczać poza konieczność. Gdyby bowiem wszystkie państwa zastosowały takie ograniczenia, to swoboda świadczenia usług stałaby ię fkcją

Podobne prace

Do góry