Ocena brak

Swobodny przepływ usług: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Iana Williama Cowana

Autor /michol Dodano /22.07.2011

To turysta brytyjski, który podczas swojego pobytu we Francji został napadnięty, pobity i obrabowany na stacji metra. Utracił zdrowie i 150 franków francuskich. Sprawcy nie zostali ujęci. Obywatele francuscy oraz osoby poisadające zgodę na pobyt we Francji mogą w takich przypadkach uzyskiwać odszkodowania od SkarbuPaństwa. Powód uznał, że prawo francuskie dyskryminuje cudzoziemców, a ponadto jest sprzeczne z art.49.

Trybunał orzekł, iż zakaz dyskryminacji oznacza, że obywatele wszystkich państw czł. powinni być traktowani tak samo jak obywatele własnego państwa. Uznano więc, że praw francuskie dyskryminuje obywateli innych państw czł., a pan Cowan mógł liczyć na zwot 150 franków francuskich.

Podobne prace

Do góry